Balkong

För att bygga en balkong behövs vanligtvis bygglov om byggnaden byggs till och då det ofta innebär en ändringar i fasaden för att kunna gå ut på balkongen.

För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det under vissa förhållanden inte inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan