Avstyckning

Att stycka av en bit mark och bilda en ny fastighet kräver prövning av lantmäteriet. En avstyckning görs ofta när någon köpt mark för att till exempel bygga ett hus. I detaljplanen för ditt område kan du utläsa om avstyckning av just din tomt är möjlig.

I vår webbkarta kan du söka på din fastighet och läsa just din detaljplan och vad som gäller när det kommer till avstyckningar samt minsta tillåtna tomtstorlek. 

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 25 maj 2020

Hitta på sidan