Avgifter

Vid lovansökan och anmälan tar kommunen ut en avgift som är beroende av vad ärendet rör och baseras bland annat på åtgärdens storlek

Avgiften för olika typer av bygglov varierar. Många faktorer spelar in och i vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019
Upp

Hitta på sidan