Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Avgifter

Vid lovansökan och anmälan tar kommunen ut en avgift som är beroende av vad ärendet rör och baseras bland annat på åtgärdens storlek

Avgiften för olika typer av bygglov varierar. Många faktorer spelar in och i vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i en särskild taxa.

Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Upp

Hitta på sidan