Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Area

Arean är storleken på en viss yta. När man söker bygglov används vanligtvis begreppen byggnadsarea (BYA) och bruttoarea (BTA). När man talar om inre mått använder man boarea och biarea.

Byggnadsarea

Med byggnadsarea (BYA) avses den area som en byggnad upptar på marken. Den utgörs av horisontalprojektionen av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockel och sådan överbyggnad som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Till skillnad från andra areamått har antalet våningar ingen betydelse.

Bruttoarea

Bruttoarean (BTA) är alla våningsplans area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat mellanvåning

Öppenarea

Med öppenarea (OPA) menas helt eller delvis öppna delar i anslutning till en byggnad, anordnade för vistelse eller förvaring. Enligt definitionen av byggnadsarea så ingår även öppenarea i byggnadsarea.

Boarea och biarea

Alla utrymmen i en bostad kan inte nyttjas lika bra. Därför delar man upp den inre arean i boarea och biarea.

Reglerna för uppdelningen är olika för våningsplan ovan mark, sluttningsvåning och källarvåning. Som boarea räknas arean i våningsplan där hela golvet ligger ovanför den omgivande marknivån – med vissa undantag. Som biarea räknas bland annat pannrum, garage och källarvåning under markytan.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 juli 2019
Upp