Anslutningsavgift

En anslutningsavgift är en engångsavgift som ska betalas när en fastighet ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Anslutning kan bli aktuellt för dig om du bor i ett område med ny detaljplan där kommunala ledningsnätet är utdraget och om du har ett startbesked för att bygga en komplementbyggnad som bostadshus.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan