Anonymitet

Att vara anonym i kontakt med kommunen är svårt, eftersom allt som skickas till kommunen blir en allmän handling.

All korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra och kan även komma att antecknas i kommunens ärendehanteringssystem. Kommunen kan inte lova att du får vara anonym om du uppgivit ditt namn på något sätt, även en mejladress kan vara en form av identitet och allmän information.

Vill du försäkra sig om anonymitet är det bästa sättet att ringa in en förfrågan eller skriva ett brev, där information om identitet inte tas upp. Det är då svårare att få uppföljning i frågan och du kan behöva kontakta kommunen igen för att få återkoppling.  

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan