Anmälan

Åtgärder som inte kräver bygglov kan kräva en anmälan till kommunen. En anmälan liknar på många sätt en ansökan om bygglov och får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked .

Anmälan behövs för att:

 • Uppföra vissa komplementbyggnader.
 • Bygga till en- och tvåbostadshus.
 • Bygga en viss typ av takkupor.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • Riva en byggnad med undantag av byggnader som inte behöver bygglov.
 • Bygga ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan liknande näring.
 • Ändra en byggnads bärande konstruktion.
 • Göra en betydande ändring av en byggnads planlösning (en påverkan på tillgänglighet och brandsäkerhet).
 • Installera eller ändra en hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i en byggnad.
 • Installera eller ändra en anläggning för vatten och avlopp.
 • Ändra en byggnad på ett sätt som avsevärt påverkar brandskyddet i byggnaden.
 • Underhålla en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser.
Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp

Hitta på sidan