Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Anläggningar som inte är byggnader

Inte bara vanliga hus behöver bygglov. En hel rad andra typer av anläggningar kräver också bygglov.

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra någon av följande anläggningar:

  • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
  • Upplag och materialgårdar, med vissa undantag inom ett industriområde.
  • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift.
  • Fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
  • Radio- eller telemast eller torn.
  • Vindkraftverk av en viss storlek.
  • Murar och plank.
  • Parkeringsplatser utomhus.
  • Begravningsplatser.
  • Transformatorstationer.
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 juli 2019
Upp

Hitta på sidan