Ändra bygglov

Om du under projektets gång vill göra ändringar i det som har beviljats bygglov, kontakta din handläggare. Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut med en ny ansökan.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 26 september 2019

Hitta på sidan