Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

Andra anläggningar än byggnader

Inte bara vanliga hus behöver bygglov. En hel rad andra typer av anläggningar kräver också bygglov.

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra någon av följande anläggningar:

  • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
  • Upplag och materialgårdar, med vissa undantag inom ett industriområde.
  • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift.
  • Fast cistern och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
  • Radio- eller telemast eller torn.
  • Vindkraftverk av en viss storlek.
  • Murar och plank.
  • Parkeringsplatser utomhus.
  • Begravningsplatser.
  • Transformatorstationer.
Sidan publicerad av: Sea Kallin
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Upp

Hitta på sidan