Allmän handling

En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet.

Handlingar är allt som innehåller information på något sätt; texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator, även mejl inkomna till kommunen och telefonsamtal som bedöms viktiga för ett ärende och antecknas i ärendehanteringssystemet. Dessa handlingar kan också begäras ut av allmänheten. 

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 24 juli 2019

Hitta på sidan