Byggsök

Här kan du söka för att få svar på detaljerade frågor om sådant som rör bygglov och annat relaterat till Plan- och bygglagen.

Vad är en översiktsplan? Hur ser en fasadritning ut? Hur mäter jag byggnadshöjd? Hur går det till vid en avstyckning? Vad är en lägeskontroll? Svaren på dessa frågor och mycket mer kan hitta här!

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 21 maj 2021

Hitta på sidan