Spaljé – se Staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

Tvillingstuga

Staket

Staket är en avskärmning med minst 50% genomsiktlighet. Det innebär att om plankorna i staketet är 10 centimeter breda, ska avståndet mellan plankorna vara minst 10 centimeter.

Tänk på att staket ska vara trafiksäkra och hålla måttet max 0,8 meter över
vägbanan vid korsningar och utfarter, läs vår information Klipp till.

Behövs bygglov eller inte?

Du behöver inte bygglov om du vill:

  • sätta upp ett staket som är 1,1 meter eller lägre.
  • sätta upp mycket genomsiktliga avskärmningar som stängsel och spaljéer.

Du behöver bygglov om du vill:

  • sätta upp ett staket som är högre än 1,1 meter över marknivå, det räknas då som ett plank
Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 11 maj 2022