Skärmtak

Ett skärmtak är en enklare takkonstruktion. Om bygglov krävs eller inte beror på hur stort det är och vart det sitter.

Stugor

Behövs bygglov eller anmälan?

Du behöver varken ansöka om bygglov eller göra en anmälan om:

Du behöver inte bygglov för ditt skärmtak om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten och du:

  • begränsar storleken på skärmtaket till högst 15 kvadratmeter. Du kan sätta upp flera skärmtak men den sammanlagda storleken får högst vara 15 kvadratmeter.
  • sätter upp skärmtaket över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • placerar skärmtaket minst 4,5 meter från gräns.
  • säkerställer att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

  1. Öppna kommunens webbkarta.
  2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

Du behöver bygglov om du vill

  • sätta upp ett skärmtak som är större än 15 kvadratmeter.
Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 februari 2024