Pool

En pool eller bassäng i sig kräver inte bygglov men vissa åtgärder kring en pool kan kräva bygglov eller marklov.

Solbelyst regnväder över pool.

Behövs lov eller inte?

En pool som är nedsänkt i marken och sticker upp högst 0,5 meter ovanför marken behöver inget bygglov eller marklov. Däremot kan du behöva lov för åtgärder som följer med bygget av poolen.

Du behöver marklov om:

  • du planerar att schakta eller fylla på så att marknivån ändras 0,5 meter eller mer. Om schaktmassor återanvänds på tomten medför det oftast att stora förändringar sker i marknivån vilket kräver marklov.
  • du planerar att spränga för att bygga poolen. Stor restriktivitet gäller för sprängning i Tyresö kommun.
  • du bor i ett område där gällande detaljplanen anger att sprängning, schaktning- och utfyllnadsarbeten ska undvikas/minimeras. Då kan åtgärden kräva lov beroende på poolens placering. Kontakta bygglovsenheten.

Du behöver bygglov om du vill:

  • bygga upp poolen mer än 0,5 meter ovan mark eftersom poolens kant då anses utgöra en mur.
  • bygga insynsskyddande plank eller mur runt poolen.
  • bygga ett pooltak, fast eller skjutbart, som är högre än 1,2 meter från marknivån.

Om din fastighet ligger vid vatten (100-300 meter från strandlinjen) kan det krävas strandskyddsdispens.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

  1. Öppna kommunens webbkarta.
  2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
  3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
  4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

Avstånd till grannfastighet

När du väljer att bygga en helt nedsänkt pool finns inga fastställda regler för hur nära tomtgränsen en pool får ligga. Du behöver tänka på att du ska kunna sköta allt underhåll som krävs för poolen från din egen tomt. Visa hänsyn och tänk på att dina grannar inte vill störas av oljud från din anläggning. Prata helst med din närmsta granne innan du startar projektet.

Om du bygger med någon av de åtgärder som kräver lov, exempelvis ett högt tak över poolen eller plank alternativt mur i närheten av poolen, ska avstånd till grannfastighet beaktas.

Säkerhet runt poolen

Det är viktigt att poolen byggs barnsäker och att du har ett bra skydd runt den så att ingen kan ramla ner i den.

Boverkets byggregler innehåller regler för säkerhet som du måste följa Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 juni 2024