Friggebod

En friggebod är en bod eller småstuga som får uppföras utan bygglov eller anmälan om den följer vissa bestämmelser.

Vit stuga på solig gräsmatta

Behövs bygglov eller inte?

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om följande kriterier är uppfyllda:

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • friggeboden är en komplementbyggnad
 • friggeboden är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på tomten får den sammanlagda ytan vara totalt 15,0 kvadratmeter.
 • taknockshöjden är högst 3,0 meter
 • den är fristående
 • den placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den placeras minst 4,5 meter från gräns eller närmare om grannen godkänner det
 • den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats
 • friggeboden kräver inte bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Samtliga kriterier ovan måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod.

Vad säger detaljplanen?

Tänk också på att titta i detaljplanen för din fastighet, för att se om den anger några särskilda bestämmelser för just friggebod.

Vad står i detaljplanen?

I den detaljplan som gäller för området där du vill bygga står vad du får göra. Till exempel anger detaljplanen storlek på byggnader, antal våningar eller hur nära tomtgränsen du får bygga.

Du hittar detaljplanen för din fastighet i kommunens webbkarta. Gör så här:

 1. Öppna kommunens webbkarta.
 2. Gå till vänstermenyn och klicka på ”planer och bestämmelser” och klicka sedan på ”gällande detaljplaner”.
 3. Sök adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan till höger i kartvyn.
 4. Klicka på fastigheten som markerats i kartvyn för att få upp en informationsruta med länkar till detaljplanritning och webbsida om detaljplan.

Webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp att tolka detaljplanekartan , 542.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det strandskydd?

Om ditt hus ligger nära vattnet, kan det innebära att du inte får bygga på grund av strandskydd. Kontakta kommunens servicecenter för att få reda om din fastighet omfattas av strandskydd.

Servicecenter
08-578 291 00
servicecenter@tyreso.se

Läs mer om strandskydd

Vi rekommenderar alltid att grannar pratar med varandra inför planerade byggprojekt, oavsett om de kräver bygglov eller inte. En dialog grannar emellan redan på planeringsstadiet kan betyda mycket, både för projektet och grannsämjan.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 februari 2024