Blanketter bygglov

Här hittar du blanketter för ansökan eller anmälan.

Blanketter för ansökan eller anmälan

Ladda ned den blankett du behöver, skriv ut och fyll i den. Sedan scannar du in blanketten och mejlar den till bygglov@tyreso.se tillsammans med resterande handlingar.

Blankett för att anmäla olovligt byggande och ovårdad tomt

Formulär för anmälan om ovårdad tomt Länk till annan webbplats.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

E-tjänsten MittBygge har upphört

Den 1 december upphörde den tidigare e-tjänsten MittBygge. Nya e-tjänster för bygglov lanseras den 12 december.

Uppehåll mellan 1 och 11 december

E-tjänsterna byts ut och uppdateras, vilket innebär ett uppehåll mellan 1 och 11 december. Om möjligt får du gärna avvakta med att skicka in bygglovsansökan under den tiden, då de nya e-tjänsterna kommer att göra det mycket enklare både för dig som sökande och för de som handlägger dina ärenden. I framtiden kommer alla bygglovsärenden hanteras via de nya e-tjänsterna.

Befintliga ärenden flyttas över till de nya e-tjänsterna. Efter den 12 december kan du som sökande hantera ditt ärende från de nya e-tjänsterna även om ärendet skickades in före den 12 december.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 december 2022