Blanketter bygglov

Du får gärna göra din ansökan eller anmälan via e-tjänsten Mittbygge. Då krävs att du har e-legitimation. Saknar du det finns blanketter för ansökan och anmälan att ladda ned för utskrift här.

Företag kan inte ansöka digitalt

Just nu går det inte att logga in i MittBygge som företag. Om ett företag ska stå som sökande behöver du använda pappersblankett.

Blanketter för ansökan eller anmälan

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du inte ansöka eller anmäla via Mittbygge. Då kan du använda någon av blanketterna. Du behöver ladda ned dem, skriva ut och fylla i dem och sedan skicka till kommunen via post. Alternativt scannar du in dem och mejlar till bygglov@tyreso.se

Anmäla olovligt byggande och ovårdad tomt

Formulär för anmälan om ovårdad tomt Länk till annan webbplats.

Vem skickas fakturan till?

Den person eller det företag som anges som sökande ska vara den som undertecknar ansökan. Som sökande är du betalningsansvarig och det är till den sökande som kommunens faktura för beslutet kommer att ställas. Om du vill att fakturamottagaren ska vara någon annan, behöver du bifoga en fullmakt som godkänner detta. Fullmakten ska skrivas under av både den sökande och den nya fakturamottagaren.

Sidan publicerad av: bygglov@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 januari 2022