Bygga om

Om du planerar att bygga om eller ändra något på din fastighet kan det kräva bygglov eller en anmälan till kommunen. Vad vill du göra?

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Hitta på sidan