Bygga om

Om du planerar att bygga om eller ändra något på din fastighet kan det kräva bygglov eller en anmälan till kommunen. Vad vill du göra?

Ändra fasad

Du måste ha bygglov om du vill göra ändringar på din fastighets fasad så som bygga vissa typer av takkupor, sätt in nya fönster eller byta fasad- eller takmaterial.

När du ansöker om bygglov behöver du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och ansökan

På tomtkartan - eller situationsplanen som det ibland kallas ska du markera den delen av fasaden som berörs. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader med väderstreck i skala 1:100.
 • fasadmaterial och kulör (NCS-kod) samt takmaterial och kulör.
 • tydligt vad som har ändrats, till exempel nya fönster eller dörrar, med måttsättning.

Exempel på fasadritning

En kontrollplan är ett dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje ärende och kan se mycket olika ut.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
(Använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Glasa in balkong

För att glasa in din balkong behöver du bygglov.

När du ansöker om bygglov ska du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan.Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och ansökan

På tomtkartan ska du markera den del av byggnaden som påverkas. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du:

 • redovisa alla fasader som påverkas av inglasningen med väderstreck i skala 1:100.
 • markera berörd balkong.

Exempel på fasadritning

En detaljritning är en ritning på föreslagen inglasning, till exempel ett produktblad från balkongleverantören

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Exempel på kontrollplan för inglasning av balkong

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
(Använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Inreda vind

För att inreda en vind till boyta behöver du bygglov, då denna typ av förändring oftast föranleder till tillkommande fönster, ändrade förutsättningar för brandskyddet och ingripande i konstruktionen.

När du ansöker om bygglov ska du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och ansökan

På tomtkartan ska du markera den del av byggnaden som påverkas. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader som påverkas av inredningen med väderstreck i skala 1:100.
 • vad som har ändrats, till exempel nya fönster eller dörrar, med måttsättning.

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

I planritningen ska du redovisa:

 • alla våningsplan i skala 1:100
 • alla mått
 • förändringar i planlösningar, till exempel nya innerväggar, trappa osv.
 • rumsfunktioner, med fast inredning.
 • sektionsmarkeringar.

I sektionsritningen ska du ange rumshöjd.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
(Använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Inreda ytterligare bostad i enbostadshus med bygglov

Om detaljplanen tillåter det kan enbostadshuset inredas med ytterligare en bostad och åtgärden kräver bygglov

När du ansöker om bygglov ska du skicka med ett antal handlingar. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din ansökan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och ansökan

På tomtkartan ska du markera den byggnad där den tillkommande bostaden ska inredas. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

På planritningen ska du redovisa:

 • hur planlösningen ändras. Förändringarna vara tydligt skrafferade.
 • borttagna väggar som streckade linjer.
 • om den bärande konstruktionen ändras.

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader som påverkas av inredningen med väderstreck i skala 1:100.
 • vad som har ändrats, till exempel nya fönster eller dörrar, med måttsättning. 

I sektionsritningen ska du ange rumshöjd.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

I detta dokument påvisar du den nya bostadens brandskydd och utrymningsvägar

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att söka bygglov. Det finns två sätt att söka - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge söker du och signerar din ansökan digitalt.

Ansök om bygglov via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Ansök via pappersblankett
(Använd blanketten Ansökan om bygglov)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut om bygglov.  

Inreda ytterligare bygglovsbefriad bostad i enbostadshus

För att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus behöver du göra en anmälan till kommunen.

De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov. Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan. Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och anmälan

På tomtkartan ska du markera den byggnad där den tillkommande bostaden ska inredas. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning 300 dpi och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

På planritningen ska du redovisa:

 • hur planlösningen ändras. Förändringarna vara tydligt skrafferade.
 • borttagna väggar som streckade linjer.
 • om den bärande konstruktionen ändras

En fasadritning ska visa byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis en fasad mot söder, norr, öster och väster. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera.

I fasadritningen ska du redovisa:

 • alla fasader som påverkas av inredningen med väderstreck i skala 1:100.
 • vad som har ändrats, till exempel nya fönster eller dörrar, med måttsättning.

En sektionsritning ska visa en genomskärning (ett vertikalt snitt) av byggnaden från sidan. Den ska visa golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

I sektionsritningen ska du ange rumshöjd.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

I detta dokument påvisar du den nya bostadens brandskydd och utrymningsvägar

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge anmäler du och signerar din anmälan digitalt.

Anmäl via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Anmäl via pappersblankett
(Använd blanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Ändra planlösning

Om du planerar en omfattande ändring av ditt hus planlösning behöver du göra en anmälan till kommunen. Det kan handla om konstruktionsändringar eller förändringar av husets vattenledningar. De handlingar och ritningar som du behöver lämna in är till stor del samma som vid en ansökan om bygglov.

Läs mer om dem nedan och förbered dem innan du påbörjar din anmälan.Titta på exempelritningarna för att få en uppfattning om hur dina handlingar ska se ut.

Exempelritningar

Handlingar och anmälan

På tomtkartan ska du markera den del av byggnaden där planlösningen ändras. Så här gör du för att skriva ut ett underlag till tomtkarta:

 • Öppna kommunens webbkarta
 • Välj ”Tomtkarta” under rubriken "Bakgrundskarta" till höger i kartfönstret.
 • Leta upp rätt fastighet, till exempel genom att söka på adress till vänster i kartfönstret. Din sökträff visas i kartan.
 • Välj "Skriv ut" i sidhuvudets högra hörn.
 • Ange rubrik, format (A3, A4 osv), upplösning (90, 150 eller 300 dpi) och skala du vill skriva ut tomtkartan i. Bocka i eller ur "Teckenförklaring" beroende på om du vill få med en sådan på din utskrift.
 • En ruta visas i kartfönstret med papprets storlek. Rutan går att flytta genom att klicka på den röda fyrkanten i mitten och dra rutan. Flytta rutan så att det önskade utskriftsområdet visas inom rutan. Klicka på "Skapa PDF" och spara filen.

Tyresö kommuns webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En planritning ska visa byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat.

På planritningen ska du redovisa:

 • hur planlösningen ändras. Förändringarna vara tydligt skrafferade.
 • borttagna väggar som streckade linjer.
 • om den bärande konstruktionen ändras.

Exempel på planritning

Du ska bifoga konstruktionsritningar och statiska beräkningar, samt utlåtande från konstruktör om avväxling.

En kontrollplan är ett dokument som beskriver de kontroller som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Dokumentet är specifikt för varje bygglovsärende och kan se mycket olika ut. En kontrollplan ska beskriva vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om kontrollplan

När du ordnat alla nödvändiga handlingar är du redo att göra din anmälan. Det finns två sätt - via Mittbygge eller via blankett. I Mittbygge anmäler du och signerar din anmälan digitalt.

Anmäl via Mittbyggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (kräver e-legitimation)

Anmäl via pappersblankett
(Använd blanketten Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd)

Skicka gärna med fotografier då det underlättar handläggningen. I vissa fall kan det behövas fler handlingar för att få beslut.

Sidan publicerad av: Bygglovsenheten
Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Upp