Bygga

Allt om bygglov och anmälan för att bygga nytt, bygga om eller bygga till ditt hus. Du hittar svar på kluriga frågor i Byggsök.

Allt om bygglov

 • Bygga nytt & bygga till

  Att bygga något nytt eller bygga till kräver ofta bygglov som du behöver ansöka om. Om det är en attefallsåtgärd behövs istället ett startbesked som du behöver anmäla. Vad vill du göra?
 • Bygga om

  Om du planerar att bygga om eller ändra något på din fastighet kan det kräva bygglov eller en anmälan till kommunen. Vad vill du göra?
 • Byggsök

  Här kan du söka för att få svar på detaljerade frågor om sådant som rör bygglov och annat.
 • Vad kostar det?

  Att söka bygglov eller göra en anmälan kostar pengar. Kostnaden varierar mellan olika typer av bygglov.
 • Riva en byggnad

  För att riva en byggnad, eller del av byggnad, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Det får du genom en ansökan till kommunen.
 • Ändra verksamhet

  Du behöver bygglov när du avsevärt vill ändra användningen av en byggnad.
 • Ritningsarkivet

  Tyresö kommuns digitala ritningsarkiv är under omarbetning och kommer inte att vara i bruk igen förrän slutet av 2019. För att ta del av ritningar på fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner i arkiverade bygglovsärenden kan du istället kontakta kommunens servicecenter.
 • Sätta upp en skylt

  Beroende på skyltens storlek krävs ofta bygglov för att sätta upp en skylt. Kommunen har ett skyltprogram som vägleder dig när du ska skylta i Tyresö.
 • Mur, plank eller staket

  Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Läs om staket i byggnadsnämndens riktlinjer nedan.
 • Anslutning

  Före anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgiften betalas enligt kommunens VA-taxa samt att vattenmätare ska sättas upp. Anläggningsavgiftens storlek beror bland annat på fastighetens storlek, antal lägenheter och om fastigheten ansluts till vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.
 • Installera eldstad och ventilation

  Om du planerar att installera eller ändra en eldstad eller din byggnads ventilation behöver du anmäla det till kommunen.
 • Marklov

  Om du vill ändra markens höjd på din fastighet mer än en halv meter behöver du ansöka om marklov.
Sidan publicerad av: sbf@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Upp

Hitta på sidan