Vad händer med avfallet?

Här kan du läsa vart ditt avfall tar vägen.

Batterier

Alla batterier som tas om hand av kommunen sorteras efter kemiskt innehåll: bly, nickelkadmium, nickelmetallhybrid, kvicksilver och "övriga". Blybatterier skickas till Boliden Bergsöe i Landskrona för att bli nya blybatterier. Batterier som innehåller nickel skickas till Saft AB i Oskarshamn, där kadmium används till så kallade öppna nickelkadmiumbatterier, som används inom industrin. Nickel återvinns också, men sänds vidare till stålverk.

Batterier med kvicksilver skickas till Fortums anläggning i Örebro län. Bland moderna batterier är det bara knappceller som innehåller kvicksilver, men även kvicksilverfria knappceller av litium skickas till Fortum eftersom de är så svåra att skilja ut från övriga knappceller.

Däck

Däck utan fälg transporteras av Rang-sells för återvinning. Gummit används för regummering eller för energiutvinning. Fälgar fragmenteras vid metallåtervinning och blir ny metall vid smältverk. Däck på fälg hämtas av Kuusakoski och transporteras till Gävle.

Elavfall

Elektroniken tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering, återvinning samt destruktion av farliga material och ämnen. Kabelskrot återvinns i Sundsvall.

Farligt avfall

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras.

Fettavfall

Fettavfallet som samlas in i sugbil levereras sedan till Himmerfjärdsverket i Södertälje eller Henriksdals reningsverk, där det bryts ner och genererar biogas.

Fönsterglas

När glaset har lämnat kretsloppscentralen sorterar maskiner ur glas, trä, plast och metaller. Allt glas återvinns, och de resterande ca 1-2% av det inlevererade materialet går till förbränning.

Förpackningar i glas, metall, papper och plast

Förpackningar lämnas på återvinningsstationer, och omfattas av producentansvar. Producentansvaret innebär att det är förpackningsproducenterna som ansvarar för insamling och behandling av förpackningsmaterialet.
Läs mer om hur hanteringen av förpackningsmaterial sker på FTI's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gips

Av all gips som lämnas in på anläggningen, blir ca 85 % gipspulver som går till produktion av nya gipsskivor.

Grovavfall

Grovavfallet genomgår en eftersortering och bildar en brännbar fraktion och en deponirestfraktion. Den brännbara krossas till bränsle och förbränns och restfraktionen deponeras.

Papper, trä och plast sorteras och krossas på Koviks återvinningsanläggning i Nacka/Värmdö och används som bränsle i fjärrvärmeverk.

Hårdplast

Insamlad plast skickas till Swerec som sorterar och tvättar plasten, innan den säljs vidare för materialåtervinning och blir till nya produkter.

Second hand

Det som lämnas i second hand-containrarna på kretsloppscentralen hämtas och eftersorteras av antingen Pingstkyrkans second hand med försäljning på Bollmora gårdsväg eller Myrornas centrallager.

Lastpallar

Lastpallar skickas till Norrlandspall AB, som vid behov reparerar dem innan de säljs för att kunna användas på nytt.

Latrin

Latrinen transporteras till Salmunge avfallsanläggning i Norrtälje för mellanlagring. Där separeras kärl från latrin genom sönderdelning av kärlen med en rivare. Efter sönderdelningen transporteras latrinet till Karby våtkompost (Norrtälje) för behandling och den behandlade näringsrika produkten läggs därefter på åkermark.

Matavfall

Det insamlade matavfallet rötas på Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning i Huddinge. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Restavfall (den vanliga soppåsen)

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är således ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Slam

Slammet töms i Bollmora pumpstation för vidaretransport till Henriksdals reningsverk. Slammet förtjockas, rötas/stabiliseras och centrifugeras. När slammet rötas bildas biogas som kan användas som drivmedel i fordon samt gödsel som kan användas som gödning på åkermarker.

Tidningspapper

Tidningarna som samlas in transporteras till sorteringsanläggning där oönskat material avlägsnas. Därefter transporteras tidningarna till ett av de tre pappersbruk som tar emot svenskt tidningsreturpapper. Där blir returpappret till nytt tryckpapper, hushålls- och toalettpapper och pappersnäsdukar.

Trädgårdsavfall

Insamlat trädgårdsavfall komposteras på Koviks återvinningsanläggning. Grenar och kvistar flisas i Tyresö och blir sedan bränsle som ger fjärrvärme och elkraft i kraftvärmeverk.

Vitvaror

För vitvaror som spisar, tvättmaskiner samt torktumlare, gäller samma som för elektronik. Kyl och frys mals ned och freon sugs ut. Freonen förstörs och metallen förädlas till råvara.

Wellpapp

Wellpapp som samlats in på kretsloppscentralen levereras pappersbruket i Obbola, Umeå. På pappersbruket löses pappersfibrerna upp och används till ett av skikten i ny wellpapp.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 februari 2021