Wellpapp

Wellpapp och kartong.

Symbol för wellpapp

Detta händer med avfallet sen

Wellpappen levereras till en återvinningsanläggning där materialet balas för vidare transport till pappersbruk, exempelvis SCA Obbola. Wellpappen återanvänds i produktionen av ny well och kartong.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan