Wellpapp

Wellpapp och kartong. Ett förpackningsmaterial med ett ytterskikt gjort av papper med ett eller flera vågiga mellanskikt

Symbol för wellpapp

 

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Detta händer med avfallet sen

Wellpappen levereras till en återvinningsanläggning där materialet balas för vidare transport till pappersbruk. Wellpappen återanvänds i produktionen av ny well och kartong.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 januari 2024

Hitta på sidan