Vedträ

Huggkubbar och kortare stockar.

Symbol för vedträ

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Detta händer med avfallet sen

Vedträt tas emot på återvinningsanläggning i avvaktan på flisning. Efter flisning levereras det vidare under bränslesäsong (september-maj) till fjärrvärmeproduktion till energi-och fjärrvärmebolag.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 november 2023

Hitta på sidan