Skrymmande restavfall - Stoppade möbler

Exempelvis porslin, isolering, trasiga kläder i säck, mattor och stoppade möbler.
Avfallstypen kallas för närvarande Skrymmande restavfall på kretsloppscentralen, men kommer att byta namn till Stoppade möbler vid framtida omskyltning för att stämma överens med det nya nationella skyltsystemet för avfall.

Symbol stoppade möbler

Detta händer med avfallet sen

Det skrymmande restavfallet eftersorteras med plockmaskiner på sorteringsanläggning. Den brännbara delen (exempelvis möbler) krossas och skickas till Stockholm Exergi för energiåtervinning.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan