Mjukplast - Mjuk PVC

Exempelvis sopsäckar, plastfilm och pallemballage. Hit räknas inte plastförpackningar.

Symbol för mjuk PVC

Detta händer med avfallet sen

Mjukplasten skickas till återvinningsanläggningen i Högdalen där den balas för att sedan skickas till Litauen för återvinning till ny plastråvara.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan