Mjukplast - Mjuk PVC

Exempelvis sopsäckar, plastfilm och pallemballage. Hit räknas inte plastförpackningar.

Symbol för mjuk PVC

Detta händer med avfallet sen

Mjukplasten skickas till en återvinningsanläggningen där den balas för att sedan skickas till behandlingsanläggning för återvinning till ny plastråvara.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 september 2022

Hitta på sidan