Kyl och frys

Konsument-elavfall såsom kylskåp, frys, AC-anläggning, värmeväxlare och vinkyl.

Avfallssymbol för kyl och frys

Detta händer med avfallet sen

Kyl och frys skickas till en behanlingsanläggning där det farliga avfallet, såsom olja, kylkretsar och köldmediet tas bort. Sedan plockas allt löst innehåll isär och sorteras efter material, exempelvis lådor i plast och hyllor i glas. Därefter krossas det som är kvar i ett slutet system så att olika material kan separeras. Freonet sugs ut till en särskild behållare och metall förädlas till ny råvara.

Maximalt två enheter per inpassering

För att kunna ta hand om ozonskadande delar (farligt avfall) i ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt för hushåll året om. Mer information om hur du beställer hämtning finns på webbsidan för elavfall.

Elavfall

Du kan även lämna din kyl- och frys på kretsloppscentralen, maximalt två enheter per besök.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan