Impregnerat trä

Slipers och tryckimpregnerat virke.

Avfallssymbol för impregnerat trä

Detta händer med avfallet sen

Impregnerat trä omlastning på Koviks återvinningsanläggning, innan det skickas vidare till Eons anläggning i Norrköping för energiåtervinning.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 november 2021

Hitta på sidan