Impregnerat trä

Slipers och tryckimpregnerat virke.

Avfallssymbol för impregnerat trä

 

Observera: Kan inte lämnas som grovavfall vid hämtning från fastighet.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik) per tillfälle.

Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall.

Verksamheter får inte lämna tryckimpregnerat trä på kretsloppscentralen

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning. Verksamheter som har tryckimpregnerat trä och slipers kan kontakta valfri avfallsanläggning som tar emot detta.

Exempel på anläggningar

Läs mer farligt avfall från verksamheter

 

Detta händer med avfallet sen

Impregnerat trä omlastning på en återvinningsanläggning, innan det skickas vidare till anläggning för energiåtervinning.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 november 2023

Hitta på sidan