Impregnerat trä

Slipers och tryckimpregnerat virke.

Avfallssymbol för impregnerat trä

Detta händer med avfallet sen

Impregnerat trä omlastning på Koviks återvinningsanläggning, innan det skickas vidare till Eons anläggning i Norrköping för energiåtervinning.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik) per tillfälle.

Tryckimpregnerat trä räknas som farligt avfall.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning. Verksamheter som har tryckimpregnerat trä kan kontakta valfri avfallsanläggning som tar emot detta.

Exempel på anläggningar

Läs mer farligt avfall från verksamheter

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 november 2022

Hitta på sidan