Gips

Gips och gipsskivor.

Symbol för gips

Detta händer med avfallet sen

Gipset som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en återvinningsanläggning i Bålsta. Ungefär 90 % av det insamlade gipset mals ner till pulver som kan användas vid tillverkningen av nya gipsskivor hos närliggande tillverkare.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan