Gips

Gips och gipsskivor.

Symbol för gips

 

Observera: kan inte lämnas som elavfall eller grovavfall för hämtning vid fastighet.

Läs mer om bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall från hushåll

Hushållen i Tyresö kan lämna sitt farliga avfall på kretsloppscentralen eller mindre mängd till kommunens mobila miljöstation. Kosmetiskt avfall kan du lämna på Kicks i Tyresö centrum.
Läs mer om farligt avfall

Observera att asbesthaltiga material inte tas emot på kretsloppscentralen.
Läs mer om hantering av asbest och asfalt

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning.
Läs mer farligt avfall från verksamheter

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik).

Detta händer med avfallet sen

Gipset som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en återvinningsanläggning. Ungefär 90 procent av det insamlade gipset mals ner till pulver som kan användas vid tillverkningen av nya gipsskivor hos närliggande tillverkare.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 maj 2023

Hitta på sidan