Brännbart - Energiåtervinning

Avfallstypen kallas för närvarande Brännbart på kretsloppscentralen, men kommer att byta namn till Energiåtervinning vid framtida omskyltning för att stämma överens med det nya nationella skyltsystemet för avfall.

Symbol för energiåtervinning

 

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Detta händer med avfallet sen

Det brännbara avfallet eftersorteras med hjälp av plockmaskiner där eventuellt icke brännbart avfall plockas bort. Den brännbara delen krossas och skickas till ett energibolag för energiåtervinning.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2023

Hitta på sidan