Asbest

Asbesthaltigt material.

Symbol för asbest

Asbest tas inte emot på kretsloppscentralen

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. Av arbetsmiljöskäl kan du därför inte lämna asbesthaltiga material på kretsloppscentralen. Asbest kan lämnas till vissa anläggningar som har möjlighet att hantera detta på ett säkert sätt. Tänk på att vara varsam när du hanterar asbest.

Kontakta valfri anläggning

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 januari 2022

Hitta på sidan