Asbest

Asbesthaltigt material.

Symbol för asbest

Observera: Kan inte lämnas som grovavfall vid hämtning från fastighet.

Asbest tas inte emot på kretsloppscentralen

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. Av arbetsmiljöskäl kan du därför inte lämna asbesthaltiga material på kretsloppscentralen. Asbest kan lämnas till vissa anläggningar som har möjlighet att hantera detta på ett säkert sätt. Tänk på att vara varsam när du hanterar asbest. Från och med 1 januari 2023 har Tyresö kommun ett avtal med Koviks återvinningsanläggning dit hushåll kan lämna asfalt och asbest.

Läs mer om asbest och asfalt


Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 november 2023

Hitta på sidan