Wellpapp

Sorteras som:

Wellpapp

Detta händer med avfallet sen

Wellpappen levereras till en återvinningsanläggning där materialet balas för vidare transport till pappersbruk, exempelvis SCA Obbola. Wellpappen återanvänds i produktionen av ny well och kartong.

Maximalt en släpkärra per inpassering

Du kan endast lämna en mindre mängd avfall på kretsloppscentralen, motsvarande en släpkärra (cirka tre kubik). För större mängd, kontakta valfri avfallsanläggning.

Exempel på anläggningar

Läs mer om Wellpapp

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Hitta på sidan