Värmepump

Sorteras som:

Spisar och vitvaror

Detta händer med avfallet sen

Vitvaror tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering. På behandlingsanläggningen avlägsnas miljöfarliga ämnen innan vitvarorna krossas. Det krossade materialet sorteras i metall, glas och plast som sedan skickas iväg för återvinning.

Läs mer om Spisar och vitvaror

Tömd på vätskor

Värmepumpen behöver tömmas på köldmedier innan den lämnas på kretsloppscentralen.

Värmepump kan INTE lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet utan ska lämnas på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 mars 2024

Hitta på sidan