Värmepump

Sorteras som:

Spisar och vitvaror

Detta händer med avfallet sen

Vitvaror tas om hand av producenternas bolag El-kretsen för demontering. På behandlingsanläggningen avlägsnas miljöfarliga ämnen innan vitvarorna krossas. Det krossade materialet sorteras i metall, glas och plast som sedan skickas iväg för återvinning.

Läs mer om Spisar och vitvaror

Tömd på vätskor

Värmepumpen behöver tömmas på köldmedier innan den lämnas på kretsloppscentralen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan