Sten

Sorteras som:

Fyllnadsmassor

Detta händer med avfallet sen

Transporteras till återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponin.

Läs mer om Fyllnadsmassor

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 juli 2021

Hitta på sidan