Stearinljus

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Värmeljushållare får inte läggas i restavfallet. Lämnas till Samlaren eller Kretsloppscentralen som metallförpackningar. Tänk på att peta loss vekeshållaren från koppen så att delarna hamnar var för sig när du lämnar dem i metallcontainern.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Hitta på sidan