Stearinljus

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Läs mer om Restavfall

Värmeljushållare får inte läggas i restavfallet. Lämnas till Samlare eller Kretsloppscentralen som metallförpackningar. Tänk på att peta loss vekeshållaren från koppen så att delarna hamnar var för sig när du lämnar dem i metallcontainern.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 juni 2022

Hitta på sidan