Sopsand

Sorteras som:

Fyllnadsmassor

Detta händer med avfallet sen

Transporteras till återvinningsanläggning där materialet sorteras med sorteringsverk i olika storlekar. Materialet återanvänds i olika konstruktioner såsom vägar och täckmassor i deponin.

Läs mer om Fyllnadsmassor

Mindre mängder ihopsopad sand från villatomter tas emot men inte sand från föreningars ytor. Orsaken är att den här sortens sand betraktas som farligt avfall, vilket företag inte får lämnas på kretsloppscentralen (så till vida en analys har gjorts som visar motsatsen). I den här sortens sand hamnar i första hand tungmetaller, gummipartiklar och oljespill.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 april 2024

Hitta på sidan