Servett, ofärgad

Sorteras som:

Matavfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade matavfallet rötas på biogasanläggning. Vid rötning utvinns biogas (metan och koldioxid) som förädlas genom uppgradering, det vill säga att koldioxiden avskiljs från metangasen, och kan exempelvis användas som drivmedel i personbilar, avfallsfordon och bussar samt för el- och värmeproduktion. Rötresten som uppstår, även kallad biogödsel, är ett jordförbättringsmedel med ett högt näringsvärde som används som gödsel inom jordbruket och kan ersätta konstgödsel.

Läs mer om Matavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 september 2021

Hitta på sidan