Plasttak

Sorteras som:

Hårdplast

Detta händer med avfallet sen

Hårdplasten som samlas in på kretsloppscentralen skickas till en anläggning som finsorterar plasten innan den skickas vidare för materialåtervinning för att kunna bli nya plastprodukter. Den del av plasten som inte kan återvinnas (exempelvis kompositmaterial) skickas vidare för energiåtervinning.

Läs mer om Hårdplast

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Läs om bygg- och rivningsavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan