Plastpåse (hemmabruk)

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Läs mer om Restavfall

Påsar sorteras olika

Plastpåsar som används för hemmabruk (exempelvis 1 - 3 literspåsar) klassas inte som förpackningar och ska slängas som restavfall. Plastpåsar som däremot används för att fyllas i butik med matvaror, frukt och grönt räknas som förpackningar och ingår istället i Förpacknings och tidningsinsamlingens insamlingssystem (återvinningsstationerna).

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 september 2022

Hitta på sidan