Plastkruka (vid köp av exempelvis örter)

Plastkrukor sorteras olika

Plastkrukor som följer med vid köp av exempelvis färska kryddor och sallader klassas som förpackning och ska slängas på återvinningsstation. Plastkrukor som däremot är avsedda att följa med växten under hela dess livslängd räknas inte som förpackningar och ska istället slängas på kretsloppscentralen som hårdplast, alternativt i din restavfallspåse.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan