Plastfolie (hemmabruk)

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Plastfolie sorteras olika

Plastfolie/plastfilm/gladpack som används för hemmabruk klassas inte som förpackningar och ska slängas som restavfall. Plastfolie som däremot köpts med innehåll räknas som förpackningar och ingår istället i Förpacknings och tidningsinsamlingens insamlingssystem (återvinningsstationerna).

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Hitta på sidan