Plastfolie (hemmabruk)

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Tyresös restavfall behandlas i Högdalens kraftvärmeverk, som ägs av Stockholm Exergi. Vid energiutvinning av avfall genom förbränning produceras fjärrvärme och el. Avfallsförbränningsanläggningen är ansluten till fjärrvärmenätet för att distribuera den el och värme som produceras när avfallet förbränns.

Läs mer om Restavfall

Plastfolie sorteras olika

Plastfolie/plastfilm/gladpack som används för hemmabruk klassas inte som förpackningar och ska slängas som restavfall. Plastfolie som däremot köpts med innehåll räknas som förpackningar och ingår istället i Förpacknings och tidningsinsamlingens insamlingssystem (återvinningsstationerna).

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Hitta på sidan