Pensel (utan färgrester)

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan