Nagellack

Sorteras som:

Farligt avfall

Lämnas här:

Kretsloppsbilen

Kretsloppscentralen, i sorteringshuset

Kicks i Tyresö centrum

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021

Hitta på sidan