Motor

Sorteras som:

Metall

Lämnas här:

Kretsloppscentralen plats 3

Auktoriserad bilskrot

Detta händer med avfallet sen

Metallföremål kan bestå av flera olika metalltyper. Föremålen plockas isär för hand, klipps sönder eller mals sönder i en kvarn. Skrotet sorteras sedan efter metalltyp med hjälp av magneter, luftströmmar och vattenbad för att sortera ut aluminium, koppar, järn, stål, nickel, rostfritt, mässing, zink, tenn och bly. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst, och används som råvara vid framställning av nya metallprodukter.

Läs mer om Metall

Skrotintyg och tömd på vätskor

Mopeden eller motorcykeln behöver vara tömd på bränsle och olja innan den slängs på kretsloppscentralen. Du behöver även ta med dig ett skrotintyg.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Hitta på sidan