Matfett

Sorteras som:

Farligt avfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

I uppmärkt flaska

Matolja och frityrfett får inte hällas ut i avloppet då det kan orsaka stopp när det stelnar i ledningarna. Samla upp överblivet fett i flaska med kork. Märk upp flaskan och sortera den som farligt avfall.

Mindre mängd matfett kan torkas upp med hushållspapper och slängas i matavfallspåsen.

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan