Matfett

Sorteras som:

Farligt avfall

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning.
Läs mer farligt avfall från verksamheter

Läs mer om Farligt avfall

I uppmärkt flaska

Matolja och frityrfett får inte hällas ut i avloppet då det kan orsaka stopp när det stelnar i ledningarna. Samla upp överblivet fett i flaska med kork. Märk upp flaskan och sortera den som farligt avfall.

Mindre mängd matfett kan torkas upp med hushållspapper och slängas i matavfallspåsen.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 november 2021

Hitta på sidan