Mascara

Sorteras som:

Farligt avfall

Lämnas här:

Kretsloppscentralen, i sorteringshuset

Mobila miljöstationen

Kicks i Tyresö centrum

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till Fortums anläggning i Örebro län, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter får inte lämnas på kretsloppscentralen på grund av rådande lagstiftning.
Läs mer farligt avfall från verksamheter

Läs mer om Farligt avfall

Kosmetiskt avfall

Kosmetiskt avfall kan innehålla farliga ämnen som vi inte vill ha i vår natur. Därför räknas kosmetiskt avfall som farligt avfall, så att de skadliga ämnena kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Är förpackningen tom sorterar du den efter materialslag.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 november 2021

Hitta på sidan