Mascara

Sorteras som:

Farligt avfall

Lämnas här:

Kretsloppscentralen, i sorteringshuset

Kretsloppsbilen

Kicks i Tyresö centrum

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

Kosmetiskt avfall

Kosmetiskt avfall kan innehålla farliga ämnen som vi inte vill ha i vår natur. Därför räknas kosmetiskt avfall som farligt avfall, så att de skadliga ämnena kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Är förpackningen tom sorterar du den efter materialslag.

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan