Ljus (stearin)

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Värmeljushållare får inte läggas i restavfallet. Lämnas till Samlare eller Kretsloppscentralen som metall. Tänk på att peta loss vekeshållaren från koppen så att delarna hamnar var för sig när du lämnar dem i metallcontainern.

Observera: kan inte lämnas som elavfall eller grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan