Litiumbatteri

Sorteras som:

Batterier

Detta händer med avfallet sen

Batterier som sitter i produkter plockas först ut manuellt för hand på en återvinningsanläggning. Sedan sorteras batterierna efter storlek och innehåll. I ett första steg filtreras knappcellsbatterier genom ett skakbord där de under en viss storlek sorteras ut i en egen fraktion. Därefter sker manuell sortering i olika fraktioner beroende på kemiskt innehåll. En del av dessa, till exempel kadmium sorteras ut för att fasas ut ur kretsloppet. Andra, till exempel Litium sorteras ut för materialåtervinning. Respektive fraktion krossas och hanteras i slutna system. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast samt en massa bestående av zink och mangan. Genom processen sorteras metall och plast ut för återvinning medan batterimassan antingen återvinns eller omhändertas som farligt avfall.

Källa: Elkretsen

Läs mer om Batterier

Observera: kan inte lämnas som elavfall eller grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan