Hushållspapper

Sorteras som:

Restavfall

Detta händer med avfallet sen

Restavfallet körs till kraftvärmeverk i Stockholm där det förbränns. Av värmen som bildas tillverkas el och fjärrvärme med hög effektivitet. En liten mängd aska blir kvar som tas om hand.

Läs mer om Restavfall

Kan även läggas i matavfallspåsen

Om hushållspappret är ofärgat kan det slängas i matavfallspåsen. Om matavfallet är blött hjälper pappret till att suga upp fukten.

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan