Hudvårdsprodukter

Sorteras som:

Farligt avfall

Lämnas här:

Kicks i Tyresö centrum

Kretsloppscentralen, i sorteringshuset

Kretsloppsbilen

Detta händer med avfallet sen

Det insamlade farliga avfallet sorteras ut och transporteras vidare till behandlingsanläggning, där det sorteras, behandlas och destrueras, för att fasa ut skadliga ämnen ur kretsloppet.

Läs mer om Farligt avfall

Vissa produkter som innehåller kemikalier räknas som farligt avfall.

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan