Frysbox

Sorteras som:

Kyl och frys

 

Maximalt två enheter per inpassering

För att kunna ta hand om ozonskadande delar (farligt avfall) i ditt kyl- och frysskåp på ett miljömässigt bra sätt hämtar vi dem kostnadsfritt för hushåll året om. Mer information om hur du beställer hämtning finns på webbsidan för elavfall.

Elavfall

Du kan även lämna din kyl- och frys på kretsloppscentralen, maximalt två enheter per besök.

Detta händer med avfallet sen

Kyl och frys skickas till en behanlingsanläggning där det farliga avfallet, såsom olja, kylkretsar och köldmediet tas bort. Sedan plockas allt löst innehåll isär och sorteras efter material, exempelvis lådor i plast och hyllor i glas. Därefter krossas det som är kvar i ett slutet system så att olika material kan separeras. Freonet sugs ut till en särskild behållare och metall förädlas till ny råvara.

Läs mer om Kyl och frys

Observera: kan inte lämnas som grovavfall för hämtning vid fastighet.

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Hitta på sidan