Badboll

Detta händer med avfallet sen

Det brännbara avfallet eftersorteras med hjälp av plockmaskiner där eventuellt icke brännbart avfall plockas bort. Den brännbara delen krossas och skickas till ett energibolag för energiåtervinning.

Läs mer om Brännbart - Energiåtervinning

Sidan publicerad av: avfall@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 juli 2024

Hitta på sidan